Начало

 

Мисия

Да се въведе здравно промоционна система сред ромската общност и да се повиши здравния статус на ромите.

 

Средства за осъществяване

  1. Провеждане на здравни изследвания и анализи, касаещи основните рискови фактори в ромската общност
  2. Организиране на срещи, семинари, осъществяване на проекти и програми за здравна профилактика и сексуална култура
  3. Опазване на женското репродуктивно здраве и семейно планиране
  4. Психопрофилактика и лечение на психичните разстройства
  5. Профилактика, диагностика и лечение на социално значимите заболявания за ромската общност/ТБК, редица наследствени заболявания, диабет, хипертония, епилепсия и др./
  6. Профилактика, диагностика и лечение на зависимото поведение – алкохолната злоупотреба, наркомании, патологично влечение към хазарт и др.поведенчески разстройства
  7. Участие в дебати за здравната реформа, отчитайки спецификите на ромската общност
  8. Хуманитарно подпомагане на ромската общност с храни и лекарства вземат адекватни решения за евентуални законодателни промени свързани със здравно осигуряване и обслужване на ромите.
Фондация "Здравето на ромите" - 2012 :: Всички права по сайта запазени
Powered by
catalog.bg catalog.bg sofia.point.bg etel.bg